Monika Filipowicz | Wydział Biologii

Monika Filipowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 grudnia 2008 roku

magister Biotechnologii

Monika Filipowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rearanżacje w głównym rejonie niekodującym mitochondrialnego DNA w europejskich populacjach małży Mytilus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Wenne

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. dr hab. Mirosław Łuczyński

Dyplom nr 3052.


Gdańsk, 05 stycznia 2009 r.