fbpx Wydział Biologii | Wydział Biologii

Najnowsze

Symbiotyczność tworzenia
1 czerwca 2020 roku
Jarosław Czarnecki aka Elvin Flamingo z ASP w Gdańsku oraz Jowita Nowakowska-Gołacka, doktorantka z Katedry Biologii i Genetyki Medycznej  znaleźli się w gronie 50 Wspaniałych Artystów,...
MNiSW
1 czerwca 2020 roku
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów Wydziału Biologii UG zostały przyznane środki finansowe w wysokości 3 200 000 zł na realizację grantu...
Obrona
29 maja 2020 roku
Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 12 czerwca 2020 roku o godz. 10:30 w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58...
kukułka
25 maja 2020 roku
W majowym numerze Ziemi Puckiej.info, gazety lokalnej Nordy, czyli północnych Kaszub, ukazał się obszerny wywiad z dr Jarosławem Nowakowskim o badaniach prowadzonych na tym terenie przez Stację...
UG
20 maja 2020 roku
W związku z najnowszymi rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi uczelni w okresie pandemii 15 maja 2020 roku Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie, które...
Wydział Biologii
18 maja 2020 roku
Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Wybory Kandydatów na Dziekana Wydziału Biologii UG odbędą się z wykorzystaniem technologii informatycznych (MS Teams i MS...