fbpx Wydział Biologii | Wydział Biologii

Najnowsze

Obrona
29 maja 2020 roku
Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 12 czerwca 2020 roku o godz. 10:30 w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58...
kukułka
25 maja 2020 roku
W majowym numerze Ziemi Puckiej.info, gazety lokalnej Nordy, czyli północnych Kaszub, ukazał się obszerny wywiad z dr Jarosławem Nowakowskim o badaniach prowadzonych na tym terenie przez Stację...
UG
20 maja 2020 roku
W związku z najnowszymi rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi uczelni w okresie pandemii 15 maja 2020 roku Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie, które...
Wydział Biologii
18 maja 2020 roku
Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Wybory Kandydatów na Dziekana Wydziału Biologii UG odbędą się z wykorzystaniem technologii informatycznych (MS Teams i MS...
NCN
18 maja 2020 roku
NCN ogłosiło listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Opus, Sonata, Preludium oraz Preludium Bis. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy i doktoranci naszego...
FNP
13 maja 2020 roku
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych.  Zostali oni...