Hanna Rzyska | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Hanna Rzyska

Tytuł: 
Ekologiczne i behawioralne konsekwencje synurbizacji krzyżówki Anas platyrhynchos w okresie pozalęgowym
Promotor: 
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

26 października 2007