Olesia Werbowy | Wydział Biologii

magister Mikrobiologii w zakresie Mikrobiologii i Wirusologii

Olesia Werbowy

Tytuł: 
Molekularne mechanizmy odpowiedzialne za stabilne dziedziczenie oraz rozprzestrzenianie plazmidów niosących systemy restrykcyjno-modyfikacyjne typu II
Tytuł w języku obcym: 
Molecular mechanisms that affect stable maintenance and spread of plasmids carrying type II restriction-modyfication systems
Promotor: 
prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Mikrobiologia

Data otwarcia przewodu

20 listopada 2015