Katarzyna Stępniewska | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Katarzyna Stępniewska

Tytuł: 
Strategie jesiennej migracji gatunków z rodzaju Acrocephalus (Passeriformes) na południowo-wschodnim szlaku przelotu w obrębie systemu migracyjnego Palearktyki Zachodniej
Tytuł w języku obcym: 
Autumn migration strategies of Acrocephalus warblers (Passeriformes) on the south-eastern flyway within the Western Palearctic bird migration system
Promotor: 
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Promotor pomocniczy: 
dr Agnieszka Ożarowska
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

30 czerwca 2017