Magdalena Listowska | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Magdalena Listowska

Tytuł: 
Rola dezypraminy w regulacji funkcji przeciwnowotworowej komórek NK (natural killer) u szczurów w warunkach depresji behawioralnej
Promotor: 
dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

05 listopada 2010