Magdalena Podlacha | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Magdalena Podlacha

Tytuł: 
Aktywność behawioralna i immunologiczna w warunkach aktywacji jądra przyśrodkowej przegrody (medial septum) i zmienności indywidualnej u szczurów
Promotor: 
dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

23 listopada 2012