Elwira Smolińska | Wydział Biologii

magister Analityki Medycznej

Elwira Smolińska

Tytuł: 
Molekularny mechanizm działania genisteiny w aspekcie jej potencjalnego zastosowania w leczeniu łuszczycy
Tytuł w języku obcym: 
Molecular mechanism of genistein action in terms of its potential use in the treatment of psoriasis
Promotor: 
dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, prof. IBB PAN
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

03 lipca 2015