Sławomir Nowak | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Sławomir Nowak

Tytuł: 
Badania taksonomiczno-biogeograficzne Prescottinae Dressler (Orchidaceae) z Kolumbii
Tytuł w języku obcym: 
Taxonomy and biogeography of Prescottinae Dressler (Orchidaceae) from Colombia
Promotor: 
dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

27 września 2013