Oliwia Michalik | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Oliwia Michalik

Tytuł: 
Wykorzystanie procesu androgenezy do indukcji rozwoju haploidów i podwojonych haploidów u wybranych gatunków ryb łososiowatych (Salmonidae)
Tytuł w języku obcym: 
Application of androgenesis process to induce haploid and doubled haploid development in several salmonid fish species
Promotor: 
dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG
Drugi promotor: 
prof. dr hab. Marek Ziętara
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

20 stycznia 2017