Kamila Błażejewska | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Kamila Błażejewska

Tytuł: 
Przygotowanie roślin z rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae) do zastosowania jako bioreaktory
Promotor: 
prof. dr hab. Zbigniew Tukaj
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

27 września 2013