Patrycja Juchniewicz | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Patrycja Juchniewicz

Tytuł: 
Wpływ zapłodnienia in vitro na procesy epigenetyczne u ludzi
Tytuł w języku obcym: 
Influence of in vitro fertilization on epigenetic processes in human
Promotor: 
dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

27 września 2013