Tomasz Wenta | Wydział Biologii

magister Biologii

Tomasz Wenta

Tytuł: 
Biochemiczna charakterystyka proapoptotycznych proteaz HtrA2 i HtrA3 człowieka
Tytuł w języku obcym: 
Biochemical characterization of the HtrA2 and HtrA3 human proapoptotic proteases
Promotor: 
prof. dr hab. Barbara Lipińska
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

03 lipca 2015

Data obrony

29 września 2017 - 12:00

Recenzenci

  • prof. dr hab. Ewa Bartnik
  • prof. dr hab. Anna Filipek

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract93.7 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie177 KB