Karolina Sawiuk | Wydział Biologii

magister Biologii

Karolina Sawiuk

Tytuł: 
Związek szlaku  pentozofosforanowego z regulacją replikacji DNA w ludzkich fibroblastach
Tytuł w języku obcym: 
Correlation between pentose phosphate pathway and DNA replication in human fibroblasts
Promotor: 
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Promotor pomocniczy: 
dr Robert Łyżeń
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

25 września 2015