Ewelina Kurowska | Wydział Biologii

magister Biologii

Ewelina Kurowska

Tytuł: 
Wpływ fumaranu dimetylu na pamięć przestrzenną oraz neurogenezę w szczurzym modelu choroby Alzheimera
Tytuł w języku obcym: 
The influence of dimethyl fumarate on the spatial memoty and neurogenesis in the rat model of Alzheimer's disease
Promotor: 
dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

20 listopada 2015