Gracja Topka | Wydział Biologii

magister Biologii

Gracja Topka

Tytuł: 
Charakterystyka wybranych bakteriofagów wyizolowanych ze ścieków komunalnych – badania na poziomie molekularnym i potencjalne znaczenie biotechnologiczne
Tytuł w języku obcym: 
Characterization of selected bacteriophages isolated from urban sewages – molecular studies and potential biotechnological applications
Promotor: 
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Promotor pomocniczy: 
dr Bożena Nejman-Faleńczyk
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Mikrobiologia

Data otwarcia przewodu

20 listopada 2015