Łukasz Braszka | Wydział Biologii

magister biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Łukasz Braszka

Tytuł: 
Wpływ farmakologicznej aktywacji i inaktywacji brzusznego pola nakrywki śródmózgowia na wzorzec zapisu hipokampalnego EEG u swobodnie poruszających sie szczurów
Tytuł w języku obcym: 
Influence of farmacological activation and inactivation of ventral tegmental area on hippocampal EEG rhythm in freely moving rats
Promotor: 
dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

11 grudnia 2015