Marek Lubośny | Wydział Biologii

magister inżynier Biotechnologii

Marek Lubośny

Tytuł: 
Podwójnie uniparentalny system dziedziczenia mitochondriów u małży. Transkryptomika, mitogenomika oraz nadliczbowe ramki odczytu: analiza funkcjonalna
Tytuł w języku obcym: 
DUI in Bivalves. Transcriptomics, mitogenomics and supranumerary ORFs: Functional analysis
Promotor: 
dr hab. Artur Burzyński, prof. IO PAN

Data otwarcia przewodu

19 maja 2017