Martyna Siudak | Wydział Biologii

magister Biologii

Martyna Siudak

Tytuł: 
Zależność między biologicznymi markerami stresu i parametrami psychologicznymi wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Tytuł w języku obcym: 
Correlation between biomarkers of stress and psychological traits among professional firefighters
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

30 czerwca 2017