Natalia Wiśniewska | Wydział Biologii

magister Biologii

Natalia Wiśniewska

Tytuł: 
Analiza porównawcza kwiatowych struktur wydzielniczych u wybranych gatunków z rodziny Orchidaceae i Asclepiadaceae wabiących muchówki
Tytuł w języku obcym: 
Comparative analysis of floral secretory structures in selected species of families Orchidaceae and Asclepiadaceae attracting flies
Promotor: 
dr hab. Agnieszka Kowalkowska
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

30 czerwca 2017