Katarzyna Kosznik-Kwaśnickiej | Wydział Biologii

magister Biologii

Katarzyna Kosznik-Kwaśnickiej

Tytuł: 
Porównanie efektywności antybiotykoterapii i fagoterapii w zwalczaniu bakterii Salmonella enterica powodujących zakażenia drobiu
Tytuł w języku obcym: 
Comparison of the effectiveness of antibiotic treatment and phage therapy in eradication of Salmonella enterica responsible for infections of poultry
Promotor: 
dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Mikrobiologia

Data otwarcia przewodu

23 lutego 2018