Joanna Morcinek-Orłowska | Wydział Biologii

magister Biotechnologii

Joanna Morcinek-Orłowska

Tytuł: 
Powiązania między replikacją DNA a metabolizmem komórek Escherichia coli jako ważny element koordynacji cyklu komórkowego bakterii
Tytuł w języku obcym: 
The interplay between DNA replication and metabolism in Escherichia coli as an important part of bacterial cell cycle coordination
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
Promotor pomocniczy: 
dr Monika Glinkowska
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

12 kwietnia 2019