Anna Gruchała-Węsierska | Wydział Biologii

magister Biologii

Anna Gruchała-Węsierska

Tytuł: 
Studium fitocenotyczno-ekologiczne ekspansywnego gatunku Digitalis purpurea L. Na Pomorzu Gdańskim
Tytuł w języku obcym: 
Phytocoenological and ecological study on the expansive species Digitalis purpurea L. in Gdańsk Pomerania
Promotor: 
dr hab. Piotr Rutkowski
Promotor pomocniczy: 
dr Magdalena Lazarus
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

22 marca 2019