Pracownia Biochemii Białek i Kwasów Nukleinowych | Wydział Biologii