Wydział Biologii | Wydział Biologii

Wydział Biologii

Wydział Biologii
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 60 00
Fax: +48 58 523 60 02

Dziekan Wydziału Biologii

Telefon: +48 58 523 60 10

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Telefon: +48 58 523 60 08

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

Telefon: +48 58 523 60 09

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Telefon: +48 58 523 60 07

Pracownia Dydaktyki Biologii

Telefon: +48 58 523 61 39
Symbol: 
L000

Dziekan

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Profesorowie nadzwyczajni PAN

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

Profesorowie nadzwyczajni tytularni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Doktoranci

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczno-administracyjni