fbpx Wydział Biologii | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Wydział Biologii

Wydział Biologii

Symbol: 
D000

Dziekan

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Laboratoriów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Stacji

Profesorowie PAN

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci