Pracownia Biochemii Mikroorganizmów | Wydział Biologii