Katedra Biologii Molekularnej | Wydział Biologii

Katedra Biologii Molekularnej

Wydział Biologii
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 60 24
Fax: +48 58 523 60 25
Symbol: 
L140

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Asystenci

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni