Pracownia Fizjologii Behawioru i Stresu | Wydział Biologii