Stacja Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii UG koordynatorem naukowej sieci obrączkowania ptaków | Wydział Biologii

Stacja Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii UG koordynatorem naukowej sieci obrączkowania ptaków

Sześć jednostek naukowych i organizacji pozarządowych prowadzących stacje obrączkowania ptaków na terenie całej Polski zawarło porozumienie o powołaniu sieci naukowej pod nazwą Krajowa Sieć Stacji Obrączkowania Ptaków (KSSOP). Sieć powstała 9.06.2017 z inicjatywy pracownika naszej uczelni, Pana dr inż. Jarosława K. Nowakowskiego. Jego jednostka macierzysta, Stacja Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii UG, została koordynatorem pracy Sieci. Wydział Biologii jest statutową siedzibą KSSOP.

Ponadto w skład sieci weszły:

·         Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku,

·         Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego,

·         Fundacja Akcja Bałtycka (Oddział Terenowy Fundacji AB Kaliszany),

·         Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne,

·         Stowarzyszenie Carpatica.

W ten sposób Sieć zrzesza wszystkie stacje obrączkowania ptaków zajmujące się badaniami ptaków Wróblowych na terenie Polski.

 

Najważniejszymi celami działania KSSOP są:

·         prowadzenie wspólnych badań naukowych,

·         prowadzenie Wielkopowierzchniowego Monitoringu Ptaków Wędrownych (WMPW)

·         ujednolicenie zasad pracy stacji obrączkowania ptaków.

 

Dane na potrzeby Wielkopowierzchniowego Monitoringu Ptaków Wędrownych były zbierane już od kilku lat. W planach jest włączenie WMPW do państwowego systemu monitoringu środowiska oraz założenie strony internetowej, na której będzie można znaleźć wyniki pracy tegoż monitoringu. Dzięki temu będą one służyć administracji państwowej, organizacjom zajmującym się ochroną przyrody i ogółowi społeczeństwa.

 

Powołanie sieci usprawni współpracę ornitologów oraz ułatwi im zdobywanie funduszy na projekty badawcze.

 

Życzymy owocnych badań!

 

Informacja w PAP Nauka w Polsce Ptasiarze zwierają szyki

Zniczki, fot. Katarzyna StępniewskaSójka, fot. Jarosław NowakowskiKukułka, fot. Jarosław NowakowskiKontrola sieci ornitologicznych w Terenowej Stacji Wędrówek Ptaków Bukowo-Kopań, fot. Jarosław NowakowskiLogotyp KSSOP, Tomasz CoftaJarosław Nowakowski, fot. Jarosław Nowakowski
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 czerwca 2017 roku, 12:28