fbpx Zadania | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Zadania

Zadania

Do zadań Rady Dyscypliny należy:

  1. wyznaczanie i zmiana promotora lub promotorów oraz promotora pomocniczego;
  2. powoływanie komisji do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w danej dyscyplinie naukowej;
  3. nadawanie w drodze decyzji administracyjnej stopni naukowych w danej dyscyplinie naukowej;
  4. nostryfikacja stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą;
  5. kształtowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej w Uniwersytecie oraz jej bieżąca ewaluacja z perspektywy oceny parametrycznej;
  6. uczestnictwo w kształtowaniu polityki naukowej Uniwersytetu;
  7. opracowywanie projektu szczegółowych kryteriów oceny w zakresie osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w danej dyscyplinie naukowej;
  8. realizacja innych zadań wyznaczonych przez Rektora.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 grudnia 2020 roku, 13:47