Stres u ptaków związany z przeżywalnością i długością życia | Wydział Biologii

Stres u ptaków związany z przeżywalnością i długością życia

Szlamnik

Badania wędrówek ptaków maja w Polsce długoletnią tradycję i od wielu lat pracownicy naszego wydziału ogrywają wiodącą rolę w tych badaniach organizując corocznie terenowe stacje obrączkowania. Wędrownymi gatunkami ptaków wodno-błotnych zajmują się w Polsce dwa zespoły. Zespół z Uniwersytetu Łódzkiego pracuje w głębi kraju, a ornitolodzy z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej. Dzięki ich wspólnej pracy udało się po raz pierwszy wykazać powiązanie poziomu stresu fizjologicznego wyrażonego proporcją heterofili do limfocytów z roczną przeżywalnością i długością życia u ptaków. Analizie poddano 19 gatunków siewkowców migrujących jesienią przez Polskę różniących się preferencjami siedliskowymi, dystansem migracji i położeniem zimowisk. Okazało się, że wyższy poziom stresu przekłada się na niższą przeżywalność i krótszy maksymalny czas życia. Wbrew pierwotnym oczekiwaniom nie stwierdzono by proporcja heterofili i limfocytów była powiązana z dystansem wędrówki pokonywanym przez dany gatunek. Publikacja ukazała się w renomowanym czasopiśmie Fuctional Ecology o pięcioletnim Impact Factor 5,819

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2435.12991/epdf

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 października 2017 roku, 12:46