fbpx Publikacja o porostach w MycoKeys | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Publikacja o porostach w MycoKeys

Publikacja o porostach w MycoKeys

Porosty

Zespół badaczy z Pracowni Lichenologii i Mykologii Eksperymentalnej, Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody w składzie dr Emilia Ossowska, dr Beata Guzow-Krzemińska i prof. Martin Kukwa we współpracy z dr hab. Martą Kolanowską z Uniwersytetu Łódzkiego i dr Katarzyną Szczepańską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opublikowali pracę dotyczącą dwóch wybitnie górskich i bardzo rzadkich w Polsce taksonów porostów, Parmelia omphalodes oraz P. pinnatifida, na tle ich światowego rozmieszczenia. Autorzy stwierdzili, przy użyciu technik molekularnych, że taksony te były dotychczas nieprawidłowo definiowane na świecie, i należy je identyfikować na podstawie cech morfologicznych, natomiast cechy chemiczne mają drugorzędowe znaczenie. Potencjalny zasięg geograficzny tych taksonów, jest szerszy niż sugerują dostępne dane z literatury, jednak ich rozmieszczenie może być ograniczone przez dostępność kompatybilnych fotobiontów.

Link do artykułu: https://mycokeys.pensoft.net/article/38175/

A team of researchers from the Laboratory of Lichenology and Experimental Mycology, the Department of Plant Taxonomy and Nature Conservation, dr Emilia Ossowska, dr Beata Guzow-Krzemińska and prof. Martin Kukwa, in cooperation with dr hab. Marta Kolanowska from the University of Łódź and dr Katarzyna Szczepańska from the University of Life Sciences in Wrocław published a paper on two very rare, mountain species in Poland, Parmelia omphalodes and P. pinnatifida on the background of their world distribution. The authors, using molecular techniques, concluded that these two species have been incorrectly identified worldwide, and should be identified on the basis of morphological features, while chemical features are of less importance. The potential geographical range of these taxa is wider than suggested by previous data, however, their distribution may be limited by the availability of compatible photobionts

 

Parmelia

Taksony z grupy Parmelia omphalodes A – Parmelia discordans, B – P. omphalodes C i D – P. pinnatifida (Fot. E. Ossowska, M. Kukwa). 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 grudnia 2019 roku, 8:45