fbpx Wydział Biologii | Wydział Biologii

Wydział Biologii | Wydział Biologii

Wydział Biologii

Symbol: 
L000

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Profesorowie PAN

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Strony