SKN EXPLANTATUS | Wydział Biologii

SKN Embriologów i Biotechnologów „EXPLANTATUS”

Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów „EXPLANTATUS”

przy Katedrze Cytologii i Embriologii Roślin WB

ul. Wita Stwosza 59    (Pracownia in vitro, B/111)

 

 

LOGO SKNPrzewodniczący: 

   Paweł Lemańczyk

e-mail: lemanczyk.pawel95@gmail.com

Opiekunowie koła naukowego:

    Dr Joanna Rojek

e-mail: joanna.rojek@biol.ug.edu.pl

    Dr Małgorzata Kapusta

e-mail: malgorzata.kapusta@biol.ug.edu.pl

 

 

 

Adres strony www:    http://www.explantatus.ug.edu.pl

https://www.facebook.com/explantatus

e-mail koła naukowego:   explantatus@hotmail.com

 

Działalność:

SKN „EXPLANTATUS” zrzesza studentów zainteresowanych roślinnymi kulturami in vitro.

Działalność koła obejmuje:

1. Tworzenie kolekcji roślin in vitro:

  •   zakładanie i prowadzenie kultur in vitro różnych gatunków roślin, w tym roślin leczniczych, rolniczo-przemysłowych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem;
  •   hodowlę roślin mięsożernych w warunkach in vitro;
  •   mikrorozmnażanie storczyków i roślin związanych z środowiskiem wodnym.

2. Prowadzenie własnych projektów badawczych  z zakresu embriologii eksperymentalnej i biotechnologii roślin (wykorzystanie techniki in vitro oraz analizy mikroskopowej i komputerowej).

3. Czynny udział w różnych przedsięwzięciach promujących naukę.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Ławer
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Ławer
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 listopada 2016 roku, 11:17