Jakość kształcenia

System Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii

Zapewnienie wysokiej jakość kształcenia obok działalności naukowo-badawczej jest nadrzędnym celem Wydziału Biologii. W planowaniu i doskonaleniu programu studiów priorytetami są:

  • bogata, dostosowana do rynku pracy oferta edukacyjna, korzystająca z potencjału badawczego Wydziału i oparta na współpracy z innymi uczelniami w ramach programów ERASMUS, European University of the Seas (SEA-EU) i Uczelni Fahrenheita,
  • nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna,
  • innowacyjne metody kształcenia,
  • profesjonalna kadra dydaktyczna, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

Założenia te są zgodne z głównym celem strategicznym Uniwersytetu Gdańskiego jakim jest najwyższy poziom kształcenia uniwersyteckiego. W 2009 roku, w celu osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia wprowadzono na UG Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia.  Za funkcjonowanie systemu jakości kształcenia na Wydziale Biologii odpowiadają Dziekan, Rady Programowe oraz Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (WZdsZJK). Zadaniem Rad Programowych i WZdsZJK jest między innymi projektowanie, systematyczne monitorowanie i doskonalenie programu studiów,  wdrażanie na Wydziale obowiązujących w Uczelni dokumentów i procedur związanych z jakością kształcenia.

WZdsZJK przygotowuje i koordynuje badania ankietowe, które umożliwiają Studentom ocenę prowadzonych na Wydziale zajęć. Studenci mogą również anonimowo wyrazić swoje opinie korzystając z formularza dostępnego na stronie Wydziału.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 8. Wrzesień 2022 - 09:28; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 8. Wrzesień 2022 - 09:31; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz