Limity przyjęć

Limity przyjęć 2022/2023

Kierunek Liczba miejsc
Biologia I st. stacjonarne 110
Biologia II st. stacjonarne 80
Biologia medyczna I st. stacjonarne 110
Biologia medyczna II st. stacjonarne 60
Genetyka i biologia eksperymentalna I st. stacjonarne 60
Ochrona zasobów przyrodniczych I st. stacjonarne 60