Niepełnosprawni

Na Uniwersytecie Gdańskim działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (https://bon.ug.edu.pl/), które wspiera merytorycznie studentów, ale także kandydatów na studia i doktorantów.

Studentów mających ograniczoną sprawność lub osoby z niepełnosprawnością zachęcamy do kontaktu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych. BON udziela szerokiego wsparcia w zależności od potrzeb studenta. Możliwe jest uzyskanie wsparcia asystenta, dokonania adaptacji materiałów dydaktycznych i uzyskania świadczenia materialnego. Wytyczne BON są dla władz Wydziału Biologii bardzo pomocne w adaptacji procesu kształcenia zgodnie z potrzebami każdego studenta w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów.

Im wcześniej student z niepełnosprawnością zgłosi się do BON, tym łatwiej będzie zapewnić mu odpowiednie wsparcie już na początkowym etapie studiowania, a nie dopiero wtedy, gdy pojawiają się problemy z nauką, terminowym zaliczeniem kolokwiów czy ze zdaniem egzaminu.  

Więcej informacji dla kandydatów na studia można znaleźć na stronie: https://bon.ug.edu.pl/dla-kandydatow/

Więcej informacji dla studentów można znaleźć na stronie:

https://bon.ug.edu.pl/dla-studentow/

Wydział Biologii, podobnie jak cały Uniwersytet Gdański, to miejsce przyjazne i otwarte dla osób z niepełnosprawnościami.

Na Wydziale Biologii działają pełnomocnicy ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami - prof. UG, dr hab. Anna Wysocka oraz dr Agnieszka Ożarowska, do których można zgłosić się i uzyskać szczegółowe informacje.

tel. 58 523 60 96, 58 523 61 44

e-mail: anna.wysocka@ug.edu.plagnieszka.ozarowska@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 28. Listopad 2018 - 22:03; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 4. Sierpień 2022 - 11:08; osoba wprowadzająca: Anna Król