Nagrody Dziekana

Nagrody indywidualne Dziekana Wydziału Biologii przyznawane są za osiągnięcia naukowe w postaci publikacji uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym. Nagrody przyznaje się oddzielnie dla pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego oraz pracowników nie posiadających tego stopnia.

Zespołowa nagroda dla doktoranta i promotora przyznawana jest za osiągnięcia naukowe w postaci publikacji dotyczących tematu realizowanej pracy doktorskiej.

 

Nagrody Dziekana Wydziału Biologii za publikacje z roku 2019

(przyznane w roku 2020)

Nagroda zespołowa dla doktoranta i promotora za rok 2019

(przyznana w roku 2020)

Nagrody Dziekana Wydziału Biologii za publikacje z roku 2018

(przyznane w roku 2019)

Nagroda zespołowa dla doktoranta i promotora za rok 2018

(przyznana w roku 2019)

Nagrody Dziekana Wydziału Biologii za publikacje z roku 2017

(przyznane w roku 2018)

Nagroda zespołowa dla doktoranta i promotora za rok 2017

(przyznana w roku 2018)

Nagrody Dziekana Wydziału Biologii za publikacje z roku 2016

(przyznane w roku 2017)

Nagroda zespołowa dla doktoranta i promotora za rok 2016

(przyznana w roku 2017)

 

 

Nagrody Dziekana Wydziału Biologii za publikacje z roku 2019

(przyznane w roku 2020)

Ranking

Zarządzenie Dziekana

Nagrody dla nauczycieli akademickich posiadających stopień dra habilitowanego lub tytuł profesora

 

Prof. dr hab. Martin Kukwa – nagroda I stopnia

Prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek – nagroda II stopnia

 

Nagrody dla nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia dra habilitowanego

 

Dr Aleksandra Hać – nagroda I stopnia

Dr Beata Guzow-Krzemińska – nagroda II stopnia

 

Nagroda zespołowa dla doktoranta i promotora za rok 2019

(przyznana w roku 2020)

 

mgr Katarzyna Bocheńska i prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska

 

Nagrody Dziekana Wydziału Biologii za publikacje z roku 2018

(przyznane w roku 2019)

 

Nagrody dla nauczycieli akademickich posiadających stopień dra habilitowanego lub tytuł profesora

 

Prof. dr. Marc-Andre Selosse – nagroda I stopnia

Dr hab. Jecek Szwedo, prof. UG – nagroda II stopnia

 

Nagrody dla nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia dra habilitowanego

 

Dr Natalia Miękus-Purwin – nagroda I stopnia

Dr Ewa Wons – nagroda II stopnia

 

Nagroda zespołowa dla doktoranta i promotora za rok 2018

(przyznana w roku 2019)

 

mgr Natalia Wiśniewska i dr hab. Agnieszka Kowalkowska

 

 

Nagrody Dziekana Wydziału Biologii za publikacje z roku 2017

(przyznane w roku 2018)

 

Nagrody dla nauczycieli akademickich posiadających stopień dra habilitowanego lub tytuł profesora

 

Dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG – nagroda I stopnia

Dr hab. Marcin Łoś, prof. UG – nagroda II stopnia

Dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG – nagroda III stopnia

 

Nagrody dla nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia dra habilitowanego

 

Dr Dorota Kidawa – nagroda I stopnia

Dr Katarzyna Zmudczyńska-Skarbek – nagroda II stopnia

Dr Marta Zakrzewska – nagroda III stopnia

 

Nagroda zespołowa dla doktoranta i promotora za rok 2017

(przyznana w roku 2018)

 

Nagrody nie przyznano

 

Nagrody Dziekana Wydziału Biologii za publikacje z roku 2016

(przyznane w roku 2017)

 

Nagrody dla nauczycieli akademickich posiadających stopień dra habilitowanego lub tytuł profesora

 

Prof. dr. Marc-Andre Selosse – nagroda I stopnia

Dr hab. Jecek Szwedo, prof. UG – nagroda II stopnia

Dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG – nagroda III stopnia

 

Nagrody dla nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia dra habilitowanego

 

Dr Natalia Miękus-Purwin – nagroda I stopnia

Dr Marta Kolanowska – nagroda II stopnia

Dr Witold Żakowski – nagroda III stopnia

 

Nagroda zespołowa dla doktoranta i promotora za rok 2016

(przyznana w roku 2017)

 

mgr Sylwia Zielińska i dr hab. Marcin Łoś, prof. UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. Czerwiec 2020 - 21:30; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Czerwiec 2022 - 08:51; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz