Godziny konsultacji | Wydział Biologii

Godziny konsultacji

2017/2018  semestr zimowy

pracownik

konsultacje *

pokój

dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. UG

Czwartek    godz. 11:00-13:00

A/ 247

dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, prof. PAN

Czwartek    godz. 12:00- 14:00

A/ 240

dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG

Czwartek    godz. 10:00-14:00

Proszę umawiać się mailowo: joanna.banecka@biol.ug.edu.pl

A/ 239

dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG

Wtorek    godz. 12:00-14:00

A/ 112

dr Aleksandra Hać

Czwartek    godz. 13.00-15.00

A/ 105

dr Anna Kloska

Środa    godz. 14:00-15:00

Czwartek    godz. 14:00-15:00

A/ 105

dr Marcelina Malinowska

Poniedziałek    godz. 12:00-13:00

Środa godz.    12:00-13:00

A/ 104

dr Marta Moskot

Piątek    godz. 12:00- 14:00

A/ 104

* UWAGA! Konsultacje z pracownikami i doktorantami Katedry proszę umawiać/potwierdzać drogą mailową (adresy są dostępne na stronie Wydziału Biologii)

Funkcje opiekunów merytoryczno-dydaktycznych dla Biologii oraz Biologii Medycznej II-stopnia w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej pełnią poszczególni opiekunowie prac magisterskich

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Barbara Wojnowska
Treść wprowadzona przez: Barbara Wojnowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 października 2017 roku, 13:32