Stypendia Fundacji Fulbrighta na przyjazdy specjalistów z USA | Wydział Biologii

Stypendia Fundacji Fulbrighta na przyjazdy specjalistów z USA

Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Fulbright Specialist Program. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na pokrycie kosztów wizyt w Polsce wysoko wykwalifikowanych amerykańskich specjalistów. 

 

Zgodnie z informacjami organizatorów, w konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, które zainteresowane są przyjęciem wybitnych specjalistów amerykańskich do prowadzenia m.in. wykładów, seminariów i warsztatów, uczestniczenia w lokalnych programach i projektach badawczych, sympozjach, konferencjach, prowadzenia konsultacji w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry/pracowników, wykonywaniu ocen i ekspertyz.

 

Stypendia oferowane są na okres od 14 do 42 dni. Instytucje goszczące muszą zapewnić stypendyście zakwaterowanie, wyżywienie, podróże krajowe.

 

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:

·         administracja publiczna, 

·         antropologia, 

·         archeologia, 

·         bibliotekoznawstwo, 

·         edukacja, 

·         ekonomia, 

·         informatyka, 

·         komunikacja i dziennikarstwo, 

·         kształcenie inżynierów, 

·         nauka biologii

·         nauka chemii, 

·         nauka fizyki, 

·         nauka matematyki, 

·         nauki polityczne, 

·         ochrona środowiska

·         pokój i rozwiązywanie konfliktów, 

·         pomoc społeczna, 

·         prawo, 

·         rolnictwo, 

·         socjologia, 

·         studia amerykanistyczne, 

·         urbanistyka, 

·         zarządzanie, 

·         zdrowie publiczne/globalne.

 

Strona internetowa konkursu Fulbright Specialist Program

Fulbright
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 marca 2017 roku, 12:45