konkurs

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta (stanowisko typu post-doc) w projekcie NCN OPUS UMO-2022-45/B/NZ9/02024

Ostatnia modyfikacja: środa, 2 Sierpień, 2023 - 09:20

Na posiedzeniu w dniu 27 lipca br. Komisja w składzie prof. Hanna Mazur-Marzec, prof. Grzegorz Węgrzyn oraz dr Karolina Pierzynowska, w wyniku postępowania konkursowego, wyłoniła kandydata na stanowisko adiunkta (stanowisko typu post-doc) w projekcie NCN OPUS UMO-2022-45/B/NZ9/02024.

Został nim Pan Łukasz Grabowski.

Konkurs na stanowisko Student-stypendysta w ramach projektu NCN OPUS 23 NZ1

Ostatnia modyfikacja: środa, 12 Lipiec, 2023 - 11:35

Uniwersytecki Ośrodek Badań Stosowanych i Międzyobszarowych 
ogłasza konkurs na dwa stanowiska typu doktorant-stypendysta

w ramach projektu NCN Opus 23 NZ1, 
pt. „Bioróżnorodność bakteriofagów: niezwykłe
polimerazy DNA jako przykład zaskakującej
różnorodności molekularnej.”