konkurs

Konkurs Projektów Badań Naukowych Młodych Naukowców 2024

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 21 Marzec, 2024 - 13:27

Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na realizację projektów badawczych młodych naukowców.
 
Termin składania wniosków: 5 kwietnia 2024 r. (do godz. 13.00).
 
Miejsce składania wniosków: 
dokumentacja papierowa - dziekanat Wydziału Biologii, pokój C201
oraz
skan dokumentacji w jednym pliku pdf na adres: dziekanat@biol.ug.edu.pl
 

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii ogłasza wynik konkursu na stanowisko typu post-doc (1 etat) w projekcie OPUS 22

Ostatnia modyfikacja: środa, 31 Styczeń, 2024 - 10:09

Dnia 25 stycznia 2024 roku, o godzinie 9: zebrała się komisja w składzie

1. prof. dr hab. Katarzyna Potrykus – przewodnicząca (Kierownik projektu); 

2. prof. dr hab. Agnieszka Szalewska Pałasz – członek komisji; 

3. dr hab. Barbara Kędzierska – członek komisji 

Na konkurs ogłoszony 11 stycznia 2024r. na stronie internetowej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i NCN, zgłosił się jeden kandydat, pan Filip Gąsior. Złożony przez niego wniosek był kompletny i spełniał warunki przedstawione w ogłoszeniu o konkursie. 

Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska adiunkta w Katedrze Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki

Ostatnia modyfikacja: środa, 17 Styczeń, 2024 - 12:59

W dniu 8 stycznia 2024 r. zostały rozstrzygnięte trzy konkursy na stanowiska adiunkta (stanowiska typu postdoc) w Katedrze Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki. Na stanowisko postdoc w projekcie CEUS-UNISONO pt. „Testowanie hipotezy Syndromu Udomowienia u wolno-żyjących psów” został wybrany pan dr Clement Car. Na stanowiska postdoc w projekcie SONATA BIS pt. „Rola hybrydyzacji w odpowiedzi ewolucyjnej na zmiany środowiskowe: Ustanowienie rodzaju Canis jako idealnego modelu” zostali wybrani pani dr Carolina Osuna Mascaró i pan dr Srinivas Yellapu. 

Polska Akademia Nauk ogłasza konkurs dla młodych naukowców 2024

Ostatnia modyfikacja: środa, 17 Styczeń, 2024 - 09:12

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku z przyjemnością informuje, iż z dniem 15 stycznia br. rozpoczęła się kolejna, IX edycja corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowcówtj. na najlepszą publikację naukową z 2023 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant uczelni wyższej z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

 

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 Styczeń, 2024 - 10:07

Konkurs na pozycję STYPENDYSTY w projekcie NCN

Tytuł projektu: "Molekularne podstawy zakłócania transkrypcji poprzez tzw. cross-talk czynników transkrypcyjnych, i jego wpływ na żywotność bakterii".
Badania prowadzone w Katedrze Mikrobiologii pod kierunkiem dr hab. Iwony Mruk, prof. UG.

Stypendium doktoranckie i pracę w projekcie wstępnie przewiduje się od 01.04.2024 na czas trwania ok. 6-9 miesięcy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 marca 2024

Wyniki konkursu na stanowisko doktorant/stypendysta w Katedrze Biologii Molekularnej w ramach projektu NCN Sonata

Ostatnia modyfikacja: środa, 22 Listopad, 2023 - 12:47

Wyniki konkursu na stanowisko doktorant/stypendysta w Katedrze Biologii Molekularnej w ramach projektu NCN Sonata 2022/47/D/NZ2/03095pt. „Molekularny mechanizm zaburzeń ferroptozy w mukopolisacharydozie typu I oraz ich wpływ na przebieg choroby”

Na posiedzeniu w dniu 22listopada 2023 roku komisja w składzie: 

•    dr Karolina Pierzynowska- przewodnicząca
•    prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – członek komisji
•    dr Lidia Gaffke – członek komisji