fbpx konkurs | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

Konkurs na stanowisko postdoctoral researcher w projekcie NCN OPUS 18 „Ocena wrażliwości i remediacyjnego potencjału zielenic planktonowych wobec niesteroidowych leków przeciwzapalnych obecnych w środowisku wodnym” (Kierownik projektu: dr hab. Anna Aksmann, prof. UG).

Szczegóły w załączniku.

Wynik konkursu na stanowisko postdoctoral researcher w projekcie NCN OPUS 18 „Ocena wrażliwości i remediacyjnego potencjału zielenic planktonowych wobec niesteroidowych leków przeciwzapalnych obecnych w środowisku wodnym” (Kierownik projektu: dr hab. Anna Aksmann, prof. UG): konkurs rozstrzygnięty bez zatrudnienia na stanowisku post-doc.

Protokół z prac komisji w załączniku.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UG nr 4/R/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Karola Taylora, prosimy o przesłanie zgłoszeń kandydatów na adres mailowy Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Pana prof. dr hab. Dariusza Szlachetko w terminie do dnia 20 stycznia 2021 roku.

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UG nr 3/R/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody "Nauczyciel Roku" imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza z późn. zm., prosimy o zgłoszenie kandydatów do nagrody "Nauczyciel Roku" spośród dydaktyków cieszących się szacunkiem i uznaniem społeczności akademickiej Wydziału Biologii.  

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej/Stypendialnej

Projekt NCN UMO-2019/35/D/NZ5/00484 „Sygnalizacja wapniowa w limfocytach T z udziałem jądrowych i lizosomalnych czynników transkrypcyjnych, w odniesieniu do łuszczycy” z dnia 4.12.2020

 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbyło się on-line, 4.12.2020. W skład Komisji wchodzili:

1.         dr Marta Moskot – przewodnicząca Komisji

Katedra Biologii Molekularnej (Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański) poszukuje osoby na stanowisko stypendysta w ramach projektu NCN OPUS 13, pt. „Badanie immunomodulacyjnych właściwości białek szoku termicznego Hsp70 w autoimmunizacyjnych chorobach skóry.”

Szczegóły ogłoszenia znajdują w załączniku PDF

Konkurs na stanowisko postdoctoral researcher w projekcie NCN OPUS 18 „Ocena wrażliwości i remediacyjnego potencjału zielenic planktonowych wobec niesteroidowych leków przeciwzapalnych obecnych w środowisku wodnym”

 

Kierownik projektu: dr hab. Anna Aksmann, prof. UG

 

Katedra Biologii i Genetyki Medycznej ogłasza konkurs na stanowisko doktorant/stypendysta

 

w projekcie

„Sygnalizacja wapniowa w limfocytach T z udziałem jądrowych i lizosomalnych czynników transkrypcyjnych, w odniesieniu do łuszczycy”

w ramach projektu NCN Sonata 15 nr UMO-2019/35/D/NZ5/00484

 

Biuro Nauki informuje o możliwości uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE gdzie po raz dziewiąty zostaną wręczone  Nagrody Kryształowej Brukselki.  W tym roku nagrody zostaną przyznane za osiągnięcia w Programie Ramowym Horyzont 2020.

 

Termin składania wniosków 02.10.2020