Stypendia rządu francuskiego dla wybitnych naukowców | Wydział Biologii

Stypendia rządu francuskiego dla wybitnych naukowców

Do 16 maja br. można nadsyłać wnioski o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy. 

 

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 roku życia (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin.

 

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu francuskiego w Polsce.

 

Priorytetowymi dziedzinami w 2017 roku są:

 

1/ Nauki ścisłe (matematyka, fizyka, chemia, biologia):

- Energia (energia nuklearna, paliwa kopalne, źródła odnawialne)

- Fizyka jądrowa

- Zrównoważony rozwój

- Agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe

- Astronomia, kosmologia

- Nanotechnologie

- Biotechnologie

- Nauka o życiu i onkologia

- Medycyna

- Kataliza

- Technologie informacyjne i komunikacyjne

 

2/ Nauki o człowieku i społeczeństwie (urbanistyka, architektura, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia, politologia, języki obce, sztuka, kultura...)

- Zrównoważony rozwój (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, transport intermodalny, gospodarka wodna, gospodarka terenów zielonych, rekultywacja)

- Unia Europejska

- Migracje

- Bezpieczeństwo

- Religia, laicyzm

- Multimedia w nauczaniu języka francuskiego

- Tłumaczenia automatyczne

- Społeczeństwo cyfrowe

- Historia zakończenia pierwszej wojny światowej oraz niezależności krajów Europy Środkowej i Wschodniej

- Europa kultur

- Dziedzictwo/Polityka pamięci

- Nowe środki przekazu/Nowe media

- Sztuka współczesna

 

Antonin Borgnon

Chargé de Mission Scientifique
Ambassade de France en Pologne

institutfrancais.pl/pl/nauka

fdip.fr/VST-Pol

+48 22 529 30 95

Stypendia rządu francuskiego
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 kwietnia 2017 roku, 10:39