Fulbright Junior Research Award - stypendia w USA dla doktorantów | Wydział Biologii

Fulbright Junior Research Award - stypendia w USA dla doktorantów

Do 19 maja 2017 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy są na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Celem wyjazdu jest realizacja projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest pokrycie następujących kosztów:

·         Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA;

·         Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą;

·         Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA;

·         Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach;

·         Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego;

·         Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

 

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

·         Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);

·         Posiadają tytuł magistra;

·         Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat;

·         Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;

·         Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

 

Strona internetowa konkursu Fulbright Junior Advanced Research Award

Fulbright
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 kwietnia 2017 roku, 11:30