BCG Scholarship - stypendia dla studentów | Wydział Biologii

BCG Scholarship - stypendia dla studentów

Do 9 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu BCG Scholarship. Organizatorem konkursu jest The Boston Consulting Group. Uczestnikami konkursu mogą być studenci studiów dziennych, zaocznych bądź wieczorowych, którzy nie ukończyli 26. roku życia, oraz w styczniu 2018 r. będą posiadać status studenta. W ramach konkursu przyznane zostaną po dwa stypendia w wysokości po 15 000 zł każde.

 

Do konkursu mogą zgłaszać się studenci z wszystkich kierunków studiów. Kompletne aplikacje powinny zawierać trzy dokumenty w formacie .pdf: CV, wykaz ocen oraz esej. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań wobec eseju można znaleźć na stronie internetowej organizatora.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Strona internetowa konkursu BCG Scholarship

BCG
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 kwietnia 2017 roku, 8:30