Konkurs na stanowisko typu Doktorant/stypendysta (2 etaty) | Wydział Biologii

Konkurs na stanowisko typu Doktorant/stypendysta (2 etaty)

Katedra Biologii Molekularnej

 

ogłasza konkurs na stanowisko typu Doktorant/stypendysta (2 etaty)


Wymagania:

·         Aktualny status doktoranta (studenta studiów III stopnia)

·         Znajomość technik biologii molekularnej i biologii komórki, w szczególności prowadzenia hodowli komórek ludzkich, analizy poziomu białek, analizy mikroskopowych

·         Doświadczenie w prowadzeniu badań nad komórkowymi modelami chorób genetycznych

·         Dorobek naukowy w postaci publikacji lub komunikatów na konferencjach, szczególnie
w zakresie chorób genetycznych człowieka. Preferowany będzie dorobek w zakresie
jak najbardziej zbliżonym do tematyki grantu (mukopolisacharydozy, lizosomalne choroby spichrzeniowe, inne choroby monogenowe)

·         Posiadanie nagród lub wyróżnień za pracę badawczą. Preferowane będą nagrody i wyróżnienia związane merytorycznie z tematyką grantu (w szczególności choroby genetyczne człowieka)

Opis zadań:

·         Realizacja projektu dotyczącego molekularnych i komórkowych mechanizmów mukopolisacharydoz – prowadzenie badań na komórkowych modelach tych chorób,
z zastosowaniem metod biologii molekularnej i biologii komórki.

·         Uczestnictwo w planowaniu i prowadzeniu doświadczeń, analizie wyników oraz przygotowywaniu manuskryptów publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 11 grudnia 2017, 14:00

Forma składania ofert: dowolnie (poczta, e-mail, osobiście)

 

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 3500 zł miesięcznie przez maksymalny okres
36 miesięcy

 

Dodatkowe informacje:

Podanie, wraz z następującymi załącznikami:

·         CV,

·         lista publikacji, lista komunikatów konferencyjnych, lista nagród i wyróżnień,

·         dokumenty potwierdzające znajomość technik biologii molekularnej i biologii komórki oraz doświadczenie w prowadzeniu badań nad komórkowymi modelami chorób genetycznych

·         podpisane oświadczenie następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 j. t.)

należy składać na adres: Katedra Biologii Molekularnej (pok. A237), Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, lub elektronicznie (wyłącznie pliki w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako skany dokumentów) na adres: grzegorz.wegrzyn@biol.ug.edu.pl oraz barbara.wojnowska@biol.ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 listopada 2017 roku, 11:08