Rekrutacja na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 | Wydział Biologii

Rekrutacja na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

W dniu 9 marca br. zakończyło się postępowanie rekrutacyjne w związku z wymianą studencką w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2018/2019. Do programu zgłosiła się jedna kandydatka, która złożyła wymaganą dokumentację. W wyniku pracy komisji kwalifikacyjnej, kierując się kryteriami podanymi w ogłoszeniu, Komisja pozytywnie oceniła i rekomenduje  panią Annę Łosińską - studentkę I roku Biologii medycznej do wyjazdu na University of West Scotland, Paisley w Szkocji.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 marca 2018 roku, 13:11