fbpx edukacja | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

Dr Wojciech Glac z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego znowu udowadnia, że słusznie przyznano mu niedawno nagrodę Popularyzatora Nauki w kategorii „Naukowiec”. Neurobiolog stworzył planszówkę o nazwie „Infekcja”, w której można obronić organizm zakażony koronawirusem. W ten przystępny sposób naukowiec oswaja nas z tym trudnym tematem i edukuje na temat funkcjonowania układu odpornościowego. Zachęcamy do pobierania i drukowania gry. 

W lutym 2020 roku Stacja Biologiczna rozpoczęła współpracę z młodzieżą z Uniwersyteckiego Liceum Akademickiego. Celem współpracy jest zorganizowanie Koła Przyrodniczego, które umożliwi  rozwijanie zainteresowań środowiskowych  licealistom oraz, poprzez możliwość przyglądania się pracy biologa „od podszewki”, pozwoli odkryć  własną ścieżkę kariery.

Miło nam poinformować, że od października 2019 roku na serwerze Uniwersytetu Gdańskiego na stronie https://obcyatakuja.ug.edu.pl/ działa internetowa baza danych o rozmieszczeniu inwazyjnych gatunków roślin w woj. pomorskim. Jest ona częścią projektu „Obcy atakują – młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne”, realizowanego przez Stację Biologiczną Wydziału Biologii UG.

Zapraszamy nauczycieli akademickich do udziału w warsztatach dotyczących tworzenia tabel do oceniania osiągnięć studentów oraz udzielania informacji zwrotnej, które odbędą się 10. 03 (wtorek) w sali C105, w godz. 14.00-16.00. Warsztaty będą prowadzone przez dwóch specjalistów od nowoczesnej dydaktyki akademickiej z Uniwersytetu w Aarhus, Dania - Jensa Laurs Kærsgaard i Rune'go Thostrup. Uniwersytet ten jest wytypowany przez Ministerstwo to realizacji programu Masters of Didactics.

Postępowanie rekrutacyjne na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ rozpoczyna się 12.02.2020 r.

Procedura wyjazdowa tzw. „krok po kroku” znajduje się na stronie:

Edukacja oparta na filmach dokumentalnych i fabularnych

 

W roku akademickim 2019/2020, w semestrze letnim, na Wydziale Filologicznym kontynuujemy – w kolejnej odsłonie programowej - otwarty dla studentów wszystkich kierunków (ZALICZANIE: PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY, DODATKOWY, WYDZIAŁOWY I FAKULTATYWNY - 2 - 4 PUNKTY ECTS w zależności od kierunku) oraz WOLNYCH SŁUCHACZY spoza Uniwersytetu Gdańskiego nowatorski przedmiot filmoznawczy: Oblicza człowieka w filmie.

 

Program studiów magisterskich EIT Digital Master School w ramach których Student otrzymuje możliwość studiowania w dwóch różnych krajach (entry oraz exit university) kończąc z podwójnym dyplomowaniem oraz certyfikatem EIT. Ofertą programu są niszowe kierunki okołoinformatyczne tj. cyberbezpieczeństwo, data science, fintech, systemy autonomiczne i inne dostępne na stronie internetowej (https://masterschool.eitdigital.eu).

Jednym z nadrzędnych celów niedawnej reformy nauki i szkolnictwa wyższego było umiędzynarodowienie polskich uczelni, polegające na zwiększeniu udziału wykładowców oraz studentów z zagranicy w procesie nauczania oraz stymulacji wymiany międzynarodowej pracowników, doktorantów i studentów.

Serdecznie gratulujemy naszemu licencjuszowi Krzysztofowi Sitko, który w minionym roku akademickim ukończył studnia na Wydziale Biologii z najlepszym wynikiem studiów 4,85 i uzyskał dyplom licencjata na kierunku Biologia medyczna. Pan Krzysztof pisał pracę licencjacką pt. "Analysis of the role of Prs and CobB proteins interaction in Escherichia coli cells" pod kierunkiem dr Beaty Walter.

Życzymy kolejnych sukcesów!