edukacja | Wydział Biologii

Edukacja

W dniach 7-11 maja 2018 r na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii odbędą się warsztaty poświęcone analizie proteomicznej z wykorzystaniem spektrometrii mas. Obejmują one część wykładową (otwarta dla wszystkich chętnych) oraz praktyczną (wymagana rejestracja).

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników MWB: prof. Stanisław Ołdziej, dr Katarzyna Macur, dr Paulina Czaplewska oraz gościnnie przez dr Pawła Ciborowskiego z University of Nebrasca Medical Center.

Wstępny plan:

Część praktyczna

Warsztaty

Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza szkoły i inne grupy zorganizowane na Wyspę Sobieszewską na warsztaty edukacyjne.  Biologia to nauka o życiu – chcemy dzielić się naszą wiedzą o żywej przyrodzie, uczyć wrażliwości, odpowiedzialności i samodzielnego myślenia.

 

Zakres merytoryczny zajęć jest dostosowany do wieku uczestników:

   - młodsze klasy szkoły podstawowej  kl. 0-VI – (Wyspa Przyrodników_2018_etapI)

W dniu 9 marca br. zakończyło się postępowanie rekrutacyjne w związku z wymianą studencką w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2018/2019. Do programu zgłosiła się jedna kandydatka, która złożyła wymaganą dokumentację. W wyniku pracy komisji kwalifikacyjnej, kierując się kryteriami podanymi w ogłoszeniu, Komisja pozytywnie oceniła i rekomenduje  panią Annę Łosińską - studentkę I roku Biologii medycznej do wyjazdu na University of West Scotland, Paisley w Szkocji.

Kurs „Monitorowanie Badań Klinicznych” część 1 i 2 + ćwiczenia z dokumentacją badawczą
10-11 marca 2018 r. Gdańsk, Politechnika Gdańska.

Kurs Podstawowy ( Certyfikat CT Basic)
Sobota godzina 11:00 – 18:00

Kurs Zaawansowany (Certyfikat CT Doc Advanced)
Niedziela godzina 09:00 – 17:00

 

Wyjazd na studia za granicę w ramach programu Erasmus+ będzie możliwy po pozytywnym wyniku uzyskanym przez studenta w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się dnia 9 marca 2018 r. o godz. 11:30 w pokoju nr C/204 (dziekanat Wydział Biologii).

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 8 marca 2018 r. w dziekanacie Wydziału Biologii UG u Pani Anity Hetmańskiej (pokój C/204). Kandydaci zobowiązani są terminowo dostarczyć następujące dokumenty aplikacyjne:

 

Noc Biologów

  • piątek, 12 stycznia 2018 roku, 15:00 do roku, 20:00
Certyfikowane szkolenie Monitorowanie Badań Klinicznych
 
Kurs Podstawowy
sobota 18 listopada godz. 11-18:00 Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wlk. ul. Kopernika 1
 
Kurs Zaawansowany + Ćwiczenia z Anglojęzyczną Dokumentacją Badawczą (zakres i terminologia jęz. angielskiego w badaniach klinicznych)
niedziela 19 listopada godz. 09-17:00 miejsce j.w.

W październiku (11, 18 i 25 października) br.Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka (skrzydło B, III piętro, sala B/405) odbędzie się trzydniowy kurs pt. ”Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur doświadczalnych”. Kurs będzie się odbywał w godzinach: 10.00-13.45.

 

W ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej zaprasza na spotkanie terenowe: "Łąka kwietna - pro środowiskowa alternatywa dla trawnika", które poprowadzi Pan dr Krzysztof Gos z Wydziału Biologii UG.
 

Spotkanie odbędzie się 20 lipca 2017 roku (czwartek) o godz. 16:00 przy wejściu do budynku Wydziału Biologii, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk.

 

Studia doktoranckie w Nowej Zelandii

Do 30 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach New Zealand International Doctoral Research Scholarships. Celem programu jest zachęcenie najlepszych studentów z całego świata do odbycia studiów doktoranckich w Nowej Zelandii. Organizatorzy zapewniają trzyletnie stypendium oraz pokrycie kosztów utrzymania przez cały czas trwania studiów doktoranckich.

 

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja