edukacja | Wydział Biologii

Edukacja

Blog rudzika

W końcu października ruszyła nowa inicjatywa edukacyjna Fundacji Akcja Bałtycka i Stacji Badania Wędrówek Ptaków naszego wydziału - Blog rudzika Remusa. Wydział Biologii jest patronem tego przedsięwzięcia.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z zagranicznymi partnerami oraz Uniwersytetem Gdańskim zakończyło realizację projektu „Żyjemy w zgodzie z naturą. Program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego” finansowanego z programu Erasmus+.

Uczelnia Liderów 2018
28 czerwca 2018 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta Gala VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów - 2018”. W trakcie uroczystości rektorzy i przedstawiciele uczelni z całej Polski odebrali certyfikaty i statuetki przyznane w uznaniu wysokiej jakości kształcenia oraz prowadzenia studiów zgodnie z potrzebami współczesnego rynku pracy. 
 

 

Wszelkie informacje związane z programem oraz dofinansowaniami zawarte są w załączonym pliku PDF

W dniu 7 maja b.r. gościliśmy grupę uczniów z Nowego Worowa. Dzięki realizowanemu przez szkołę projektu w ramach programu Erasmus+ mogliśmy gościć również uczniów z Turcji, Hiszpanii i Grecji.

Relacja z ich pobytu oraz wrażenia ze zwiedzania Wydziału Biologii w załączonym pliku PDF oraz zdjęciach

W dniach 7-11 maja 2018 r na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii odbędą się warsztaty poświęcone analizie proteomicznej z wykorzystaniem spektrometrii mas. Obejmują one część wykładową (otwarta dla wszystkich chętnych) oraz praktyczną (wymagana rejestracja).

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników MWB: prof. Stanisław Ołdziej, dr Katarzyna Macur, dr Paulina Czaplewska oraz gościnnie przez dr Pawła Ciborowskiego z University of Nebrasca Medical Center.

Wstępny plan:

Część praktyczna

Warsztaty

Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza szkoły i inne grupy zorganizowane na Wyspę Sobieszewską na warsztaty edukacyjne.  Biologia to nauka o życiu – chcemy dzielić się naszą wiedzą o żywej przyrodzie, uczyć wrażliwości, odpowiedzialności i samodzielnego myślenia.

 

Zakres merytoryczny zajęć jest dostosowany do wieku uczestników:

   - młodsze klasy szkoły podstawowej  kl. 0-VI – (Wyspa Przyrodników_2018_etapI)

W dniu 9 marca br. zakończyło się postępowanie rekrutacyjne w związku z wymianą studencką w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2018/2019. Do programu zgłosiła się jedna kandydatka, która złożyła wymaganą dokumentację. W wyniku pracy komisji kwalifikacyjnej, kierując się kryteriami podanymi w ogłoszeniu, Komisja pozytywnie oceniła i rekomenduje  panią Annę Łosińską - studentkę I roku Biologii medycznej do wyjazdu na University of West Scotland, Paisley w Szkocji.

Kurs „Monitorowanie Badań Klinicznych” część 1 i 2 + ćwiczenia z dokumentacją badawczą
10-11 marca 2018 r. Gdańsk, Politechnika Gdańska.

Kurs Podstawowy ( Certyfikat CT Basic)
Sobota godzina 11:00 – 18:00

Kurs Zaawansowany (Certyfikat CT Doc Advanced)
Niedziela godzina 09:00 – 17:00

 

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja