Sopockie stypendium dla doktorantki Moniki Lipińskiej | Wydział Biologii

Sopockie stypendium dla doktorantki Moniki Lipińskiej

Mgr Monika Lipińska, studentka studiów doktoranckich z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii Wydziału Biologii UG otrzymała stypendium ufundowane przez Prezydenta Miasta Sopotu. Wsparcie finansowe w wysokości 4 tys. zł zostało przyznane w uznaniu osiągnięć na rzecz programu naukowo-badawczego realizowanego w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody.

 

Stypendium doktoranckie stanowi pomoc materialną dla uczestników studiów doktoranckich. Przyznawane jest w celu udzielenia wsparcia na działalność naukowo-badawczą, która może przyczynić się do rozwoju Sopotu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauk. W roku akademickim 2018/19 dotacją taką zostało uhonorowanych 5 stypendystów-mieszkańców miasta Sopot.

 

Pani Monice serdecznie gratulujemy!!!

mgr Monika LipińskaDyplom
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 stycznia 2019 roku, 9:48