fbpx nagroda | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

Pan Profesor Grzegorz Węgrzyn z Katedry Biologii Molekularnej został laureatem nagrody Vebleo Scientist Award.

 

Nagrody Vebleo przyznawane są badaczom z całego świata, których wybitne osiągniecia w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki. Założeniem programu Vebleo jest wyróżnienie wybitnych mistrzów „zaangażowaniem w naukę na rzecz postępu ludzkości”.

W ramach Programu Vebleo wyróżnia się cztery kategorie nagród:

Projekt „Mowa błądzących ciał” autorstwa polskiego artysty, związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku Elvina Flamingo/dr Jarosława Czarneckiego we współpracy z Jowitą Nowakowską-Gołacką doktorantką w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie "Nowy porządek" organizowany przez Poleski Ośrodek Sztuki dla artystów działających w dziedzinie instalacji, nowych mediów i wideo.

Komitet Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrody i wyróżnienia im. Profesora Kazimierza Bassalika przyznawane za najlepsze prace mikrobiologiczne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w 2019 roku. Nagroda ta jest przyznawana od 2003 roku.

Nagrody im. prof. K. Bassalika za rok 2019 (pan.pl)

Kapituła Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego wyłoniła Laureatów nagrody Dziekana Wydziału Biologii w konkursie na najlepsze prace magisterskie wykonane na w/w Wydziale. Kapituła w składzie: dr Dorota Myślińska – przewodniczący, dr hab. Monika Badura, prof. UG, dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG oraz dr Marcin Górniak przyznała nagrody następującym studentom:

Prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska z Katedry Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii UG została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Ta wyjątkowa i bardzo prestiżowa w środowisku biznesowym i naukowym nagroda popularyzuje, promuje i docenia autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji w bezpośredni lub pośredni sposób podnoszących standard życia.

Miło nam poinformować, iż jak co roku Pracownicy Wydziału Biologii UG uhonorowani zostali nagrodami JM Rektora UG:

Przyznano Nagrody zespołowe JM Rektora dla nauczycieli akademickich:

 

Najstarszy i najbardziej prestiżowy w Polsce konkurs dla naukowców, instytucji i społeczników, których pasją jest dzielenie się wiedzą z osobami niezwiązanymi ze środowiskiem akademickim, ogłosił właśnie swoich finalistów. W zacnym gronie nominowanych do nagrody Popularyztor Nauki 2019 znalazł się dr Wojciech Glac z Katedry Fizjologii Zwierzat i Człowieka Wydziału Biologii UG (kategoria Naukowiec) – fizjolog, specjalista od mózgu.

Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 30 stycznia 2020 roku JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzw. dokonał wręczenia doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego nagród Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i sportowe w roku akademickim 2018/2019. W tym roku wśród wyróżnionych znalazły się dwie doktorantki Wydziału Biologii: mgr Monika Lipińska (KTRiOP), która otrzymała nagrodę I stopnia oraz mgr Karolina Pierzynowska (KBM), która otrzymała nagrodę II stopnia.