fbpx nagroda | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

Miło nam poinformować, że podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 pracownicy Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii odebrali zespołową nagrodę Rektora drugiego stopnia za cykl publikacji pt.: "Molekularne mechanizmy regulacji procesów adaptacyjnych u bakterii".

Nagrodzony zespół:

Dr Karolina Pierzynowska z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego została laureatką prestiżowej międzynarodowej nagrody Future Science Future Star Award, która po raz pierwszy trafi do polskiej badaczki.

Gratulujemy!

Więcej informacji na stronie głównej UG

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Karolina Pierzynowska z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UG znalazła się wśród finalistów, rekomendowanych do prestiżowej międzynarodowej nagrody – „Future Science Future Star Award”.

Zgodnie z postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku LAUREATKĄ IV edycji Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020 r. w zakresie nauk biologicznych i rolniczych została dr Lidia Sworobowicz z Katedry Genetyki i Biosystematyki. Nagroda została przyznana za publikację pt.

Zapraszamy do składania wniosków o nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczycieli akademickich.

Dziekan Wydziału Biologii poinformował o zakończeniu prac Wydziałowej Komisji ds. Oceny Projektów Badawczych Młodych Naukowców. Wśród dofinansowanych projektów badawczych znalazły się projekty dr Beaty Walter oraz mgr Anety Szulc.

Z przyjemnością informujemy, że dr Lida Boss oraz mgr Aneta Szulc dostały dofinansowanie wniosków zakwalifikowanych w Konkurs UGrants – start. Natomiast dr hab. Katarzyna Potrykus, prof. UG dostała dofinansowanie w Konkursie UGrants – bridge.

Na zakończenie obchodów Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego w piątek 5 marca 2021 roku w Auditorium Biologicum Wydziału Biologii odbyła się uroczystość wręczenia Medali 50-lecia Uniwersytegu Gdańskiego zasłużonym profesorom i pracownikom Wydziału, jako podziękowanie za ich wysiłek i wkład w rozwój uczelni. Rektor UG, prof dr hab. Piotr Stepnowski oraz Dziekan Wydziału, prof dr hab. Dariusz L. Szlachetko powitali wszystkich przybyłych na uroczystość oraz złożyli serdeczne gratulacje.

 

Rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi 890 wniosków o przyznanie Stypendium Ministra Edukacji i Nauki  za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 362 studentów, którym przyznał stypendium w wysokości 17 tys. zł. Wśród wyróżnionych znalazła się Pani Zuzanna Szczudło, studentka II roku Biologii MSU wykonująca pracę magisterską w Katedrze Biologii Molekularnej.

 

Pan Profesor Grzegorz Węgrzyn z Katedry Biologii Molekularnej został laureatem nagrody Vebleo Scientist Award.

 

Nagrody Vebleo przyznawane są badaczom z całego świata, których wybitne osiągniecia w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki. Założeniem programu Vebleo jest wyróżnienie wybitnych mistrzów „zaangażowaniem w naukę na rzecz postępu ludzkości”.

W ramach Programu Vebleo wyróżnia się cztery kategorie nagród: