Rekrutacja na wyjazdy na studia za granicą w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020 | Wydział Biologii

Rekrutacja na wyjazdy na studia za granicą w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020

W dniu 7 marca br. zakończyło się postępowanie rekrutacyjne w związku z wymianą studencką w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2019/2020. Do programu zgłosiła się jedna kandydatka, która złożyła wymaganą dokumentację. W wyniku pracy komisji kwalifikacyjnej, kierując się kryteriami podanymi w ogłoszeniu, Komisja pozytywnie oceniła i rekomenduje panią Natalię Jaroszewską - studentkę II roku Biologii medycznej do wyjazdu na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro w Portugali.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 marca 2019 roku, 12:07